Auktion vid Hejdegårda i Hejde.

Genom frivillig auktion, som förrättas vid Hejdegårda i Hejde fredagen den 6 April från kl, 10 Lm. låter hemmans. ägaren Jakob Jacobsson, i anledning af hemmanets utlemnande på hälftenbruk försälja all sin yttre lösegendom bestående af hästar, deribland ett drägligt sto, ett par oxar, 2 st. tjurar och en skynning, kor; åker- och körredskap såsom 3 st. arbetsvagnar, en lastvagn, kälkar, en reasläde, vänd- och spetsplogar, klös- och jernpinnharf var, vrång- och foderhäckar, yxar, sigdar och tior, samt något handredskap m. m. Säkre och godkände inropare erhålla betalningsanstånd till d. 1:ste nästa Oktober; andre betale kontant eller vid anfordran.
Guldrupe den 26 Mars 1888.
Etter anmodan,
J. P. JACOBSSON.Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 Mars 1888
N:r 26