Att den käre himmelske Fadren efter sitt allvisa råd behagat, efter en kort sjukdom, hädankalla min älskade make förre hemmansägaren JACOB OSTERMAN vid Tengelgårda i Lärbro måndagen den 2 April kl. 1 f. m. efter en lefnad af 83 år, 11 mån., 17 dagar; sörjd och saknad af mig efterlemnad maka, slägt och många vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Anna Osterman.
Esaias 51 kap. 11 vers. Sv. Ps. nr 360.Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28