Borgenärerna i tegelbruksegaren

Paul Johanssons å Mulde i Fröjel konkurs varda härigenom kallade att sammanträda å stadshotellet i Visby onsdagen den 25:te innevarande månad klockan 12 på dagen för att besluta om underhåll åt gäldenären och öfver andra frågor, som röra förvaltningen af konkursboet.
Stånga den 3 April 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28