Medels offentlig och frivillig auktion,

som förrättas vid Fårösund tisdagen den 17 innevarande April från kl. 10 f. m. kommer till den högstbjudande att försäljas råg, godt utsädeskorn, bland säd, ärter, potatis, hvetekli, sill, jern, spik; diverse bodvaror såsom tyger m. m. älvensom ett par slagtfeta oxar.
Kände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1:ste nästkommande Sep tember.
Hägar i Bunge den 7 April 1888.
Efter anmodan,
A. E. BLOMGREN.Gotlands Allehanda
Måndagen 9 April 1888
N:r 29