Jemlikt 4 § i lagen angående handelsregister,

firma och prokura, den 13 Juli 1881, kungöres att i handels registrets aldelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag in tagits anmälan af
Axel Sjöström att han ämnar fortfarande utöfva handelsrörelse vid Fårösund i Bunga socken under firma Ax. Sjöström;
Axel Sjöström att han ämnar idka handel vid Korsör i Buttle socken under firma Ax. Sjöström.
Visby i Landskansliet 6 April 1888.
P. POIGNANT.
Johan Hambræus.Gotlands Allehanda
Måndagen 9 April 1888
N:r 29