I vårt telefonnät

komma på lotsstyrelsens framställning att ingå lotskaptensexpeditionen och lotskontoret i Visby. Medel hafva för ändamålet anvisats af k. m:t.Gotlands Allehanda
Måndagen 9 April 1888
N:r 29