Examen

med den förenade landtmanna- och folkhögskolan i Hemse äger rum lördagen 14 dennes från kl. 11-1.Gotlands Allehanda
Måndagen 9 April 1888
N:r 29