Tillkännagifves, att den Högste efter sitt allvisa råd hädankallat förre husbonden och kyrkovården LARS LARSSON, som efter en tärnade sjukdom stilla afled vid Österryftes i Fole tisdagen den 10 April 1888 kl. 11,30 e. m., i en ålder af 67 år, 2 månader och 1 dag; djupt sörjd af barn och barnbarn, tillgå och vänner.
Karl Larsson.

Ps.-b. 276, 8, 9 v.Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30