Utmätningsanktion.

Tisdagen den 29 nästkommande Maj kl. 11 förre middagen hålles här å landskansliet utmätningsanktion till försäljning af handlanden Emil Gerles konkursbo tillhöriga 5/8 mantl. Stora Bläsnungs i Vestkinde socken; egande de, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet, som är bebygd med bonings- och ladugårdshus, innehar 29 hektar 8,1 ar tomter och åker, 24 hektar 12,33 ar äng, 59 hektar 56,1 ar betesmark. 82 hektar 57,6 ar utmark, 8 hektar 45,4 ar myr, och har blifvit saluvärderad till 12,690 kronor.
Visby i Landskansliet 11 April 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30