Auktion vid Sandäskes i Sanda.

Genom offentlig auktion, som kommer att förrättas lördagen den 21 d:s kl. 10 f. m. låter hemmansägaren F. Johansson, Sandäskes i Sanda, till den högstbjudande försälja sitt egande 75/352 mtl Sandäskes. Hemmanet, som undergått laga skifte, är af god och bördig beskaffenhet, samt har skog till husbehof. Hemmansdelen utbjudas först i mindre lotter, sedan i sin helhet.
Skulle ej försäljning komma till stånd, utarrenderes hemmanet styckvis på 5 år. Vid samma tillfälle försäljes något lösegendom, såsom 1 par draghästar, 3 goda mjölkkor, ungnöt, äfvensom åkerbruksredskap. — För lösegendomen lem-oas åt godkände inropare betalningsanstånd till den 1 Sept., för hemmanet lemnas vidare underrättelse vid auktionstillfället.

Sanda den 11 April 1888.
CARL VARLBERG.Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30