Auktion vid Ventinge i Hejde.

Torsdagen den 26 innevarande April kl. 10 f. m. anställes offentlig auktion hos landtbrukaren O. J. R. Ahlin, Ventinge i Hejde, dervid, i anseende till hemmanets utarrendering, till den högstbjudande försäljes: 1 hingst at norsk ras, i 7:de året, 2:ne sto, 1 par goda dragoxar, 3:ne goda mjölakor, 7 får med ungar; 1 par reskälkar, 3 par arbetskälkar, 1 reasläde, 1 slädfäll, 1 resvagn, 5 arbetsvagnar, 1 s. k. mjölkkärra, 3:ne s. k. sättare, 2:ne vindmaskiner 1 myllkarn, flere stycken jern-, klös- och krokpinnharkar, 1 mulllösa, diverse vänd- och spetsplogar, vrång- och foderhäckar, 1 hästräfsa, 1 hackelsemaskin, flere par bättre och sämre selar, 2:ne fotsaekar, 1 åkdyna, flere par svänglar, hästtäcken, täckgjordar, grimmor och grimskaft; hötjugor och högafflar, 1 sädestorkare, stocksågar, yxor, spadar, jernkilar och jernstörar; 1 hyfvelbänk, 1 svarfstol med såg, diverse snickareverktyger, 1 parti torra björkplankor; 1 ladugårdesträcka af trä, omkring 30 alnar lång (till ritning), hälften i en hästsåg med vandringshjul och vandringshus samt ett parti kornhalm; 1 skänk af alm, 1 dito af furu, 1 schitfonnier, 1 bokskåp, 1 skrit bord, 1 köttqvarn m. m. samt vid samma tillfälle — för annan persons räkning — diverse fruntimmersgångkläder.
Af mig kände, fullt vederhäftige inropare erhålla anstånd med betalningen till den leta nästkommande September; andra få vara beredde att ställa godkänd borgen eller betala innan varan afhämtas.
Klintehamn den 11 April 1888.
AUG. NORDSTEDT.Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30