040528-tindtadebadplats.jpg

Att Gud efter sitt anvisa råd behagat hädankalla min älskade maka Elisabeth Fredrika Karleson, född Westöö, som stilla afled vid Lergraf i Rute fredagen den 13 April 1888 kl. 11,30 f. m. i en ålder af 72 år, 6 mån, och 9 dagar. sörjd och saknad.
J. V. Karleson.

Sv. Ps.b. 482.Gotlands Allehanda
Måndagen 16 April 1888
N:r 31