farosunds-fargelager.jpg

Auktionsverket

härstädes förestås från och med idag af handlanden Gugo Pettersson under den tid kommissarien Ringbom för helsans bårdande åtnjuter tjenstledighet.Gotlands Allehanda
Måndagen 16 April 1888
N:r 31