Rättegångs- och Polissaker.
Visby rådhusrätt.

Det uppskjutna målet mellan ogifta Ida Karlsson från Hästnäs och snickaregesällen Karl Lingvall angående barnuppfostringsbjelp afdömdes i dag af rådhusrätten sa, att Lingvall förstandigades att öka på uppfostringsbidraget från 3 till 4 kronor.Gotlands Allehanda
Måndagen 16 April 1888
N:r 31