Vårfloden,

om hvart framfart inom vår stads område vi i senaste numret nämde, har äfven på andra ställen förorsakat förödelser. Så ingå underrättelaer, att en bro mellan Isums och Rackarehand i Atlingbo borttagits af vårvattnet och likaså håller Smitts bro i Sanda på att gå sin väg. Äfven lär Gothemsån visa benägenhet att svämma öfver sina bräddar.Gotlands Allehanda
Måndagen 23 April 1888
N:r 33