Att Gud efter sitt anvisa råd behagat hädankalla min älskade make hemmansägaren Jacob Johan Rohnström, som stilla adel vid Martille i Stenkumla måndagen den 23 April kl, 1 e. m. i en ålder af 68 år, 9 mån. 11 dagar; djupt sörjd och saknad af mig och en dotter varder på detta
sätt slägt och vänner tillkännagitvet.
Christina Rohnström, född Häggström.Gotlands Allehanda
Fredagen 27 April 1888
N:r 34