Auktion å Spanmål.

Torsdagen den 3:dje instundande Maj från kl. 10 f. m. försäljes genom offentlig auktion vid Krämplösa i Hejda ett parti råg, blandsäd, hafre och potatis i mindre utrop. Kände och betrodde in ropare erhålla betalningsanstånd till den 1:sta September, andra betala genast eller vid anfordran.
Guldrupe den 23 April 1888.
Efter anmodan,
J. P. JACOBSSON.Gotlands Allehanda
Fredagen 27 April 1888
N:r 34