Prof- och besigtningsresa

med ångaren Visby företoges i dag kl. 5 e. m. Som besigtningsmän tjenstgjorde ombudsman Thomson, hamnmäster Vassman och maskinist Carling.Gotlands Allehanda
Måndagen 30 April 1888
N:r 35