I Tingstäde

har till poststationsföreståndare förordnats possessionaten Knut Stare.


Gotlands Allehanda
Måndagen 30 April 1888
N:r 35