Att Gud genom en stilla död till sig hemkallat vår enda, innerligt älskade dotter Ulla Maria Lorentina, söndagen, den 29 April 1888 kl. 1/2 4 e. m. i en ålder af 10 år, 21 dagar; djupt sörjd och saknad af oss slägtingar och vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Lunds i Tingstäde.
Maria Hägbom, f. Olofsson.
Johan Hägbom.

Sv. Ps. 345.Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36