Handelsregistret för Visby.

År 1888 den 2 Maj intogos i handelsregistret för Visby stad anmälanden af:
Christian Alexander Kjellblad att fortfarande idka fabriks- och handelsrörelse under firma C. A. Kjellblad; samt
Hilma Theodora Martin att öppna handelsrörelse under firma T. Martin.

MAGISTRATEN.Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36