Biskopsvisitationer

komma att hållas under innevarande år i Othem 17 Juni, i Vamlingbo 8 Juli och å Fårö 15 Juli.Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36