Förstakonstapelsexamen

har vid artillerikårens underbefälsskola aflagts af artillerieterna nr 24 Karlsson, 27 Kasell, 42 Jakobsson, 48 Samuelsson, 50 Olsson, 59 Pettersson och 74 Karlsson.Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36