Till kyrkoherde i Alskog

valdes i går v. pastor Ahlander i Grötlingbo som innehade andra förslagsrummet med högsta röstetalet. Komminister Olofsson innehade första och v. pastor Youngberg tredje förslagsrummet. Valförrättare var kontraktspresten Broandar.Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Maj 1888
N:r 37