Officrarne

hafva i dag sedan kl. 7 f. m. haft målskjutning och afståndsbedömning. Öfningarne fortsättas i morgon och ledas af major Kruuse.Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Maj 1888
N:r 37