Göken

har i dag för första gången i år låtit höra sig i Othem.Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Maj 1888
N:r 37