Förordnade

äro kronolänsman M. E. Svallingson att från och med 14 Maj till månadens utgång bestrida kronolänsmanntjensten i Burs och Garda ting samt t. f. kronolänsman Kr. Ekelund att under samma tid bestrida kronolänsmanatjensten i Hejda och Fardhems ting.Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Maj 1888
N:r 38