Allmänt eftertyses

fattighjonet Katarina Kristina Lundström, som varit inackorderad hos hemmansägaren J. Hallgren, Jusarfve i Gothem, men från honom olotlig en afvikit.Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Maj 1888
N:r 38