Rurik,

som skulle ha anländt hit i går från Libau, har ännu ej, då detta skrifves, låtit höra af sig, hvarför man antager att ångaren gått direkt till Vestetvik utan att anlöpa här, helst som förfrågningar om densamma icke gjorts från den sistnämda platsen.Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Maj 1888
N:r 38