Auktion vid Bläse i Fleringe.

Genom offentlig auktion, som förrättas vid Bläse i Fleringe lördagen den 26 innevarande Maj från kl. 10 f. m. låta herrar sysslomännen uti Bläse kalkbruksaktiebolags konkursmassa till den högstbjudande försälja all vid bruket befintlig lösegendom, bestående af allt för ett större kalkbruk erforderliga redskapet, hvarat må nämnas brottstänger och spett, pickor, släggor hammare, skyfflar, kalkrakor och kärror, anedjeoch snickereverktyg, 2:ne städ, ett skral. stycke, 3 st gänggloppor, tänger och hammare, en hyf velbänk ; äfvensom följande maskiner: en åtta hästars ångmaskin ny, en vattencistern, ett s, k. uppfordringsverk med 18 st. linhjul, en turf maskin med metallknifvar, en större mängd axelledningar och häng-samt stående lager och ramskif vor, en 5,000 fot lång jernlina, en cirkelsåg med tillbehör, eu mig- och tryckpump; 4 st. kalkvagnar jerubeslagna, 2:ne stenvagnar med jernkorg, bomulls. och läderbälten, ett större förtöjningsankare med kelting, en boj alldeles ny, 2:ne mindre ankaren, en brukskran, 132 fot ketting, 7 st. gasklockor; äfvensom en del jordbruksredskap, såsom vänd- och spetsplogar, vagnar, kälkar, tjugor rifvor, stocksågar, spanmålsskylffar och mått, en decimalvåg, yxor, slipstenar, sigdar och liar, potatisqvarnar, nötbind deo, selar, svänglar, selklockor, häst-ältar och ryktdon, hackelse och vindmaskiner, ett stiftverk, foderhäckar; åtskilligt husgeråd, hvaraf nämnas flere sängar, soffor, stolar, bord, en skrifpalpet, linne och sängkläder, en köttqvarn, kokkärl af koppar och jern; diverse saker, såsom en flagga, ett parti stenkol, släckt kalk, murtegel, ekvirke, fotogånkärl och kalktunnor, en båt med segel, ett parti plank, 2:ne signallyktor, en gårdsklocka, diverse färgsaker, tjära, ett parti maskinolja, 55 skålp dynamit, jämte en hel mängd andra saker som här torde anses för vidlyftigt att uppräkna. Vid samma tillfälle försäljas konkursmassan tillhöriga omkring 40 tunnland at s. k. Sandemyr i Fleringe. Med betalningen lemnas åt fullt säkre och godkände inropare anstånd i 3:ne månader. Med samma betalningsvilkor försäljes omkring 100 tunnor goda ät och sättpotatis.
Fleringe den 12 Maj 1888.
TYCHO LINDGREN.Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40