Tillkännagifves att min älskade maka ANNA CHRISTINA, född Gahnström, efter ett långvarigt lidande afled i Visby fredagen den 18 Maj 1888 kl. half 5 f. m. i en ålder af 57 år, 2 mån. och 1 dag; djupt sörjd och saknad af mig, tre söner, slägt och vänner.
J. J. Levin.
Sv. Ps. 477 v. 8-9.Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Maj 1888
N:r 41