Att min ömt älskade maka Anna Maria Lindström efter svårt lidande afled vid Banna i Lärbro den 18 Maj 1888 i en ålder af 41 år, 6 mån. och 22 dagar; sörjd och saknad af mig, 3 barn samt talrika vänner och slagtingar, har jag den sorgliga förpliktelsen tillkännagifva.
O. N. Lindström.Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Maj 1888
N:r 41