Hangvarsbornas besvär

öfver domkapitlets utslag i skolfrågan har nu öfverlemnats till folkskoleinspektören kyrkoherden Odin för dennes yttrande.Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Maj 1888
N:r 42