Från sjön.

»Hermes», dykeriaktiebolaget »Neptuns» ångare, inkom till Hernösands hamn i fredags, stadd på resa för att undsatta »Juana Nancy».
— Då ångaren »Skandia», kapten P. Ysberg, natten till 21 dennes på resa till Stockholm utgick från Malmö hamn, fastnade det hårdt lastade fartyget under rådande tjocka kl. 1/2 2 i lerbotten strax utanför hamninloppet. Sedan en del af lasten lossats i pråmar, drogs ångaren i tisdags middagstiden loss af »F. H. Kockum» och fördes till vestra hamnkajen, beordrar den på aftonen fortsatte sin resa.
— Ångfartyget »Verdandi» på resa från Middlesbro till Stockholm passerade 17 Maj kl. 7 e. m. ett kantrat fartyg med kölen rast upp och en del af riggen flytande vid sidan. Fartyget var okoppradt och syntes halva varit en skonare eller brigg. Lat. N. 57° 33' Long. 0.39. 10'.Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Maj 1888
N:r 42