Från landsbygden.
(Bref till Gotl. Alleh.)

Stånga 22 Maj.
Eldsvåda.
I fredags vid middagstiden utbröt eldsvåda vid Maldes i Stånga (Lingvallska parten) i en uthuslänga, som nedbrann i grund. Kreaturen räddades med möda. Huru branden uppstått är ännu ej till fullo utrönt, men en 13 års pojke är på goda skäl starkt misstänkt vara den vållande.
Vid i går hållet polisförhör nekade han dock fräckt.
Bygnaderna jämte hästqvarn och tröskverk m. m. voro mycket lågt, en del ej alls försäkrade.Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Maj 1888
N:r 42