Halla och Kräklinge

tings hushållningsgille utsågs i lördags till ledamot i premieringsnämden inom gillet landtbrukaren J. N. Hederstedt Nygranne i Halla, och till ersättare fanjunkaren J. Österberg, Hejdeby i Kräklingbo.Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Maj 1888
N:r 43