Om skiljobref

har hustru Maria Bjersander från Sanda anhållit hos domkapitlet.Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Maj 1888
N:r 43