Att min älskade man hemmansägaren Anders Nicklas Mårtensson stilla och fridfullt afled vid Bondarfve i Levide söndagen den 27 Maj 1888 kl. 3 f. m. i en ålder af 63 år, 6 mån., 18 dagar; sörjd och saknad af mig, barn och barnbarn, varder på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Christina Mårtensson.

Jobs bok 19 kap. 25-26 v.Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Juni 1888
N:r 44