Utmätningsauktion.

Onsdagen den 4 nästkommande Juli kl. 11 före middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af handlanden Frithiof Kahls konkursbo tillhöriga 5/16 mant. Lilla Häftings i Hangvar socken och en från Flenvike hemman 1 samma socken afsöndrad lägenhet om 13 qv.-rel 50 stänger; egande de, berika halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, efter annan rätt, som bör vid auktionen iakttagna att sin rätt dervid bevaka.
Hemmansdelen vid Häftings är försedd med bonings- och ladugårdshus; innehar omkring 40 tunnland åker, 23 tunnl. ängsmark samt 450 tunnl. skogs- och betesmark och har blifvit saluvärderad till 6,000 kr.
Den från Flenvike hemman afsöndrade, vid Kappelshamn belägna lägenheten hvarifrån 1/2 tunnl. blifvit försåldt för viss tid, är bebygd med boningshus, inredt till 5 rum och kök, samt andelsbod m. m., ekonomihus, magasin och ladugårdshus m. m., allt i utmärkt godt skick, utgöres at gårdstomt och trädgård samt är saluvärderad till 8,000 kr.
Visby i Landskansliet 30 Maj 1888.
POIGNANT.
Johan Hambræus.Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Juni 1888
N:r 44