Jemlikt 4 § i lagen angående handelsregister,

firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres, att i handelsregistrets utdelning för enskilde närings idkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Johan August Edmark att han ämnar fortsätta förut idkad handels- samt ångsågs- och mjölqvarnsrörelse i Ala socken under firma Joh. Edmark;
Olof Edvard Eneqvist att han ämnar fortfararande utöfva handel i Mästerby socken under firma O. E. Eneqvist.
Visby i Landskansliet 29 Maj 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Jemlikt 4 § i lagen angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres, att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af:
Johan Emanuel Wiman att han ämnar fortfarande idka handel i Vall socken under firma J. E. Wiman;
Thomas Jacob Elgram att han ämnar fortsätta förut idkad handelsrörelse i Vall socken under firma J. Elgram.
Visby i Landskansliet den 28 Maj 1888.
E. POIGINANT.
Johan Hambræus.Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Juni 1888
N:r 44