En bro

å allmänna landsvägen utanför Heffride gård i Burs socken kommer att omläggas måndagen 4 Juni, då i stället kan begagnas stora landsvägen mellan Burs och När socknar.Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Juni 1888
N:r 44