Ångaren Dagmar

medförde igår på resan till Klintehamn 16 passagerare och åter derifrån 28. I afton medtages till Norrköping 600 tunnor spanmål.Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Juni 1888
N:r 45