Utmätningsauktion af Norrbys i Othem.

Torsdagen den 12 nästkommande Juli kl. 12 middagen hålles här å landskansliet utmätningsaktion till försäljning af Oskar Ahnell tillhöriga 29/128 mans. Norrbys i Othem socken; egande dc, hvilka halva fordran, som skall nr egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet, som är bebygd med bonings- och ladugårdshus i förfallet skick, innehar omkring 20 tunnl. åker och 20 tunnl. äng samt skogs- och betesmarin knoppt för husbehof, och är saluvärderad till 1,000 kronor.
Visby i Landskansliet 7 Juni 1888.
På Landshöfdinge-Embetets vägnar:
Johan Hambræus.
Johan Gardell.Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Juni 1888
N:r 46