Utmätningsauktion af Bosarfve i Stånga.

Måndagen den 16 nästkommande Juli klockan half elfva föremiddagen hålles å Skogs tingsställe i Levide utmätningsauktion till försäljning af hattmakaren J. B. de Brun tillhöriga 1/80 mantal Bosarfve i Stånga.
Denna fastighet är försedd med boningshus af sten med vidbygd flygel af trä under spåntak, brygghus af sten under spåntak, tvänne ladugårdssträckor, en af sten och en af trä, bägge under spåntak samt småhus af trä och innehar jord i ett skifte af 8 tunnland 12 kappland åker och trädgård samt är saluvärderad till 5000 kronor.
Visby Gotlands södra Kronofogdekontor den 6 Juni 1888.
AUG. BOKSTRÖM.Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Juni 1888
N:r 46