Beväringsmötena.

Första klassens beväring uppbryter från Visborgs slätt 23 Juni. Visby kompani upplöses å Söderplan. Roma kompani upplöses å Visborgs kungsladugård. Tingstäde kompani marscherar samma dag till Tibbles i Hejdeby, der upplösning sker. Lärbro kompani aftågar till Bro kyrka, i byars omnejd nattqvarter tages, hvarpå upplösning följande dag sker vid Othems kyrka. Klinte kompani afgår till Ejmunds gård i Mästerby, der det upplöses. Garda, Hemse och Hafdhems kompani afresa med ordinari eftermiddagståget 23 dennes.
Beväringens 2 och 3 klasser inrycka till öfning 26 Juni.
Visby kompani samlas å Söderplan samma dag kl. 6 f. m. Roma kompani möter å slätten 26 dennes kl. 6,30 f. m. Tingstäde kompani möter 26 dennes vid Tibbles i Hejdeby kl. 7 e. m., öfvernatter der och afgår följande dag tidigt till Visborgs slätt. Lärbro kompani samlas vid. Othems kyrka 24 dennes kl. 7 f. m. afmarscherar 25 till Bro kyrka och bryter upp till slätten tidigt på morgonen 26. Klinte kompani samlas vid Ejmunds i Mästerby. Garda kompani samlas 26 dennes kl. 7 vid Buttle station. Hemse kompani å Stånga malm emottagea i Hemse 25 på aftonen, samt afgår med ordinarie morgontåget 26 till Visby.Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Juni 1888
N:r 46