Tingstäde mejeriaktiebolag

har på ansökning af E. Grählert, K. W Stare, m. fl. fatt sin bolagsordning faststäld; aktiekapitalet skall utgöra minst 5,000 kr. och högst 8,000 kr., fördeladt i aktier å 50 kr. till viss mån, med fall inbetalning vid teckningar.Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Juni 1888
N:r 46