Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handeln registrets aldelning för enskilde näringidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af Laurentina Elisabeth Malmström att att bon ämnar fortfarande idka handel i Sanda socken under firma Laura Malmström;
Petter Lars Henrik Schwan att han ämnar fortfarande utöfva handelsrörelse i Klinte socken under firma P. L. H. Schwan.
Visby i Landskansliet 7 Juni 1888.
På Landshöfdinge-Embetets vägnar:
Johan Hambræus.
Johan Gardell.

Jemlikt 4 § i lagen angånde  handelsregister,  firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres, att i handelsregistrets af delning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Carl August Jakobsson att han ämnar fortfarande idka handelsrörelse i Vänge socken under firma C. A. Jakobsson;
Jacob Wilhelm Jacobsson att han ämnar fortsätta förut idkad handelsrörelse i Garda socken under firma J. W. Jacobsson;
Jakob Alfred Romdahl att han ämnar idka handel vid Katthammarsvik i Östergarn socken under firma Alfred Romdahl.
Visby i Landskansliet 8 Juni 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.Gotlands Allehanda
Måndagen 11 Juni 1888
N:r 47