Kyrkoherden öfver Levide och Gerum församlingar, Lennart Ilderim Bolin, född 26 Augusti 1831, afled hastigt i Levide prestgård 12 Juni 1888, närmast sörjd af efterlefvande maka och syskon.
Rom. 8:34-39.Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Juni 1888
N:r 48