Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Maria Mathilda Lindgren att hon ämnar idka handel i Barlingbo socken under firma Maria Lindgren ;
Johan Reinhold Snöbohm att han ämnar fortfarande utöka handel vid Klintehamn i Klinte socken under firma R. Suöbohm.
Hanna Maria Fredrika Giselius att hon ämnar fortsätta förut idkad handelsrörelse i Tingstäde socken under firma Hanna Giselius;
Johan Reinhold Snöbohm, C. S mitterberg och Willy Wöhler att de ämna fortfarande i bolag idka kalkbruksrörelse i Klinte socken under firma Klinte kalkbruksbolag. Firman tecknas endast af R. Snöbohm.
Visby i Landskansliet 13 Juni 1888.
På Landshöfdinge-Embetets vägnar:
Johan Hambraeus.
Johan Gardell.

Jemlikt 4 § i lagen angående handeleregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres, att i handelsregistrets af delning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Bengt Carl Siggelin att han ämnar fortfarande idka handel vid Burgsvik i Öja socken under firma B. C. Siggelin;
Olof Rundqvist att han ämnar fortfarande utöfva handelsrörelse i Othem socken under firma O. Rundqvist.
Visby i Landakansliet 12 Juni 1888.
På Landshöfdinge-Embetets vägnar:
Johan Hambraeus.
Johan Gardell.Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Juni 1888
N:r 48