Skiljobref

har af domkapitlet utfår date för hustrun Maria Bjersander på grund af södra häradsrättens ej öfverklagade utslag, hvarigenom skilsmässa beviljades mellan henne och hennes man J. V. Bjersander Jufves i Sanda.Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Juni 1888
N:r 48